Stopp för lack med gellack

Hur snygga naglarna än ser ut målade med gellack i de demonstrationsfilmer man kan se på YouTube, så förbjöd Läkemedelsverket Depend Cosmetic AB att sälja och leverera sitt nagellack Depend gellack.

 

Över 50 rapporter
Under perioden september 2013 till april 2014 fick Läkemedelsverket in många rapporter från konsumenter om Depend gellack. De fick även rapporter från sjukvården i vissas fall.

Rapporterna handlade om att användarna av just Depend gellack drabbats av sår, blåsor och svullnader efter att ha använt sig av just den produkten. Det är just huden runt naglarna som drabbats och orsakat stora besvär. Därmed anser Läkemedelsverket att lacket innebär en allvarlig risk för människors hälsa.

 

Ohärdade akrylater
Orsaken till besvären är de ohärdade akrylater som gellacket innehåller. Det är de som kan orsaka allergier i kontakt med huden. Något som det kan vara mycket svårt att undvika.

Det är just mot bakgrund av att det är konsumenterna själva som ska härda lacket på sina naglar som myndigheten tog beslutet. Härdning ska ske med hjälp av den led-lampa som följer med produkten. Att akrylaterna kan orsaka kontaktallergi i ohärdad form då ämnena kommer i kontakt med huden, är väl känt sedan tidigare.

 

Handhavande fel
Kanske beror kontaktallergierna på att de svenska konsumenterna helt enkelt inte följer de instruktioner som följer med produkten. Det anges särskilt att lacket ska tas bort snarast då det kommer i kontakt med huden och hur det ska göras.

 

Finska myndigheter varnar
Även det finska Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes varnar för användningen av nagellacket Depend GelLack och att det innehåller akrylater som kan orsaka allergiska reaktioner. Man har inte fått in så många rapporter i Finland. Fast man följer noggrant situationen och anmäler ärendet till EU-kommissionen. Man uppmanar även allmänheten att anmäla farliga produkter.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Colorbyte.se